Jakub Wydrzyński

Kulturoznawca, publicysta, prozaik. Współpracownik miesięcznika „Kraków” oraz DziennikTeatralny.pl. Artykuły, reportaże i prozę publikował w pismach „Odra”, „Pogranicza”, „Akcent”, „Fragile”, „Kulta Enter”, Ha!art.pl. Współautor tomów Historii kina wyd. Universitas (Kino epoki nowofalowej 2015, Kino końca wieku 2019) oraz Współczesne kino izraelskie, wyd. Austeria (t.1: 2015, t. 2: 2018)