Jakub Wydra

Badacz, teoretyk, krytyk. Student MISH i absolwent zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor tekstów implementujących myśl posthumanizmu krytycznego na grunt nauk społecznych, w szczególności w kontekście relacji między ludźmi a istotami pozaludzkimi. Obecnie związany z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka″.