Helena Postawka-Lech

Historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UJ. Zajmuje się badaniami nad sztuką XX wieku w Polsce, w szczególności modernizmem i ruchami awangardowymi. W polu jej zainteresowań badawczych leżą także muzealnictwo oraz edukacja muzealna. Pracuje w Dziale Wiedzy o Sztuce w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, gdzie zajmuje się budowaniem programów dla publiczności.