Elka Krajewska

Ur. w Warszawie w 1967 roku; od 1989 roku mieszka w Nowym Jorku, gdzie na przestrzeni lat ukształtował się jej płynny stosunek do stosowanych materiałów i estetyk. Od 2007 roku pielęgnuje praktykę artystyczną KrajM, matki-artystki. Prezeska Salvage Art Institute z siedzibą w Nowym Jorku. Artystka interdyscyplinarna. W swojej praktyce bada granice sztuki, wykorzystuje elementy swojej biografii oraz włącza codzienną egzystencję w obszar swoich działań.