Anna Markowska

Historyczka sztuki związana ostatnio z Uniwersytetem Wrocławskim, krytyczka oraz kuratorka. Laureatka grantu Narodowego Centrum Nauki Residua przednowoczesnych relacji ze sztuką w wybranych współczesnych żeńskich zakonach na terenie Małopolski i Dolnego Śląska, który będzie realizować w ciągu najbliższych czterech lat. W chwilach wolnych kręci filmiki i robi podcasty o sztuce współczesnej.