Anna Bujnowska

Historyczka sztuki, muzealniczka, kuratorka wystaw i redaktorka wydawnictw o sztuce. Zajmuje się dawną fotografią i archiwami. Opracowywała spuścizny wielu artystów m.in. Tadeusza Kantora i Zofii Rydet. Autorka książki pt. Krechtz. Zofia Rydet i Marek Chlanda (Fundacja Ładne Życie, 2021). Kustoszka w Dziale Dokumentacji Etnograficznej Muzeum Etnograficznego w Krakowie.