Andrzej Śmiałek

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Współzałożyciel i wieloletni projektant Ergo Design. Jest współautorem większości projektów realizowanych w latach 2005-2017 przez Ergo Design, laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym: RedDot, Teraz Polska, Dobry Wzór, TOP DESIGN Award. W 2009 roku otrzymał tytuł Designera Roku nagrodę specjalną prezesa IWP. Od 2007 roku prowadzi na macierzystej uczelni Pracownię Projektowania Produktu w Katedrze Projektowania Ergonomicznego.