Agnieszka Rayzacher

Krytyczka sztuki, kuratorka wystaw. Prowadzi galerię lokal_30, która skupia się na promocji, prezentacji i badaniu twórczości artystek różnych pokoleń. Współzałożycielka grupy dyskusyjnej Seminarium Feministyczne. Redaktorka oraz autorka tekstów do książek, m.in. Natalia LL Doing Gender, Ewa Zarzycka. Lata świetności, Zuzanna Janin. Biała kruk, Her Own Way Female Artists and the Moving Image in Art in Poland: From 1970s to the Present.