Adrian Chorębała

Kurator, menager Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki. W sztuce interesują go relacje między muzyką a sztukami wizualnymi, związki między rzeczywistością a kreacją i odkrywanie potencjału nowych artystów. Kurator cyklu wystaw muzycznych, współkurator cyklu wystaw „Design it! In Silesia”. Miłośnik kawy, squasha i czytania.