Bartłomiej Dobroczyński

Ur. w 1958 roku. Psycholog, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ. Mieszka w Krakowie. Członek zespołu miesięcznika „Znak”. Zajmuje się historią psychologii, psychopatologii i psychoanalizy, irracjonalizmem, a także sztuką i alternatywnymi ruchami kulturowymi. Autor i współautor kilkunastu książek oraz licznych artykułów w pismach specjalistycznych.